Handboll – Positioner

Här kommer du lära dig mer om de olika positionerna som finns i både anfalls- och försvarsväg i handboll. Uppställningar är ett hett diskuterat ämne som ofta blir en lek med siffror.

Vi går också igenom vilka spetsegenskaper de olika spelartyperna behöver!

Läs mer

Anfallsspel

Här har vi en vanlig anfallsuppställning som Årsta Handboll ritat upp. Vi delar upp anfallsspelet i tre olika roller:

Positionernas uppgift & egenskaper

Kantspelare

Kallas för höger- eller vänstersexa (V6 eller H6). Sexorna är först och främst avslutare i anfallsväg.


Egenskaper kantspelare har nytta av:

 • Snabbhet
 • Teknik
 • Explosivitet
 • Spänst

Linjespelarna köper sig tid och hittar svåra vinklar om de kan hoppa högt. Det är vanligt att kantplatserna innehas av lagets till växten lite mindre spelare. Kantspelarna är delaktiga i passningsspelet men inte lika mycket som niometersspelarna.

Niometersspelare

Dessa spelare står ungefär i höjd med niometerslinjen, därav namnet. De olika positionerna är höger-, mitt- och vänsternia (H9, M9, V9).


Egenskaper niometersspelarna har nytta av:

 • Ledaregenskaper
 • Spelsinne
 • Styrka
 • Bra skott

Niometerspelarna, framförallt H9 och V9, är lagets huvudsakliga skyttar. Mittnian (M9) är dirigenten som bestämmer kombinationer, väljer rytm och fördelar boll. Dessa tre positioner är viktiga och avgör när skotten eller genombrottet ska komma och på vilket sätt.

Linjespelare

Denna position (M6) ska öppna upp motståndarnas försvar och sätta sina medspelare i bra lägen.


Egenskaper niometersspelarna har nytta av:

 • Styrka
 • Spelförståelse
 • Fånga passningar/inspel

På linjen är det hårda tag. Mittsexan ska se till att blocka försvararna så skyttarna kan få bästa förutsättningar och helst fri väg framåt. Det är vanligt att mittsexan får inspel som sedan ska förvaltas i mål. Detta är en hård position med mycket fysisk kontakt.

Försvarsspel

På bilden visas försvarsställningen 3–3 (tre stycken sexmetersspelare och tre niometersspelare). Andra vanliga uppställningar är 5–1 eller 6–0.

Kantförsvarets uppgifter

 • Kantförsvararnas uppgift är att bryta passningarna som är tänka att gå ut till motståndarnas kantspelare och på så sätt förhindra genombrottsförsök.
 • I kontringslägen sätts spelarnas explosivitet på prov – kantspelarna är de som ska vara längst fram i kontringslägen!
 • Kantförsvararna benämns ofta som vänster- eller högersexa.

Mittförsvarets uppgifter

 • Ska hoppa och blocka skottförsöken för motståndarna. Oftast hårt fysiskt spel mot motståndarnas linjespelare – en fysisk position!
 • Avvägning görs om att stå kvar på linjen eller gå ut och stöta. Upplägg varierar på motståndarlagets styrkor – har de starka skyttar måste försvararna ut och stöta!

Tre olika försvarsformer

Man-man-försvar

Varje spelare ansvarar för var sin spelare. En försvarsstil som kräver god kondition och speluppfattning.

Zonförsvar

Varje försvarare är ansvarig för den motspelare som befinner sig i sin tilldelade zon. Denna typ av försvar är vanlig i Europa.

Kombinerat försvar

Detta betyder att en man-mot-man-markering sker mot motståndarlagets bästa spelare för att få bort den spelarens delaktighet i matchen. Övriga försvarare jobbar med zoner.